Veel gestelde vragen vraagouders

.

Wij hebben een gastouder maar deze staat nog nergens ingeschreven, hoe gaat het vanaf hier in zijn werk?

U en de gastouder kunnen zich direct bij ons op de website inschrijven. Een bemiddelingsmedewerker zal u de overeenkomsten toesturen en tevens verzoeken om een geldig ID bewijs, EHBO certificaat, VOG verklaring en Diploma. Na ontvangst van alle documenten zal de bemiddelingsmedewerker de bescheiden indienen bij de gemeente om het gewenste registratienummer te verkrijgen in het LRKP. (Landelijk register kinderopvang)

Hoe gaat overstappen naar gastouderbureau de Kleine Kroon in zijn werk?

Overstappen gaat snel en eenvoudig middels het wijzigingsformulier. U heeft alle bescheiden in een eerder stadium ingediend waarna uw huidig gastouderbureau voor de registratie in het LRKP heeft gezorgd. Met het wijzigingsformulier geeft u alleen nog even aan dat u van gastouderbureau veranderd.

Wat kost het om mij als gastouder bij GOB de Kleine Kroon in te schrijven?

Het inschrijven als vraagouder (en gastouder) kost u niets. U kunt ten alle tijden contact met ons opnemen om uw vragen omtrent het gastouderopvang te stellen. Wij helpen u graag verder.

Welke kosten worden door het GOB de Kleine Kroon gerekend?

Wij reken aan u de maandelijkse bureaukosten vanaf € 24.95 en de jaarlijkse inspectiekostenkosten van € 79,95 voor de door de overheid verplichte risico inventarisatie. De bureaukosten zult u maandelijks op de factuur terugvinden met daarnaast de gewerkte uren van de gastouder. 

Wij zoeken een gastouder, helpen jullie met het bemiddelen tussen vraag ,- en gastouders?

Ja, u kunt zich ook bij ons inschrijving indien u op zoekt bent naar een gastouder. Wij zoeken voor u naar een geschikte gastouder.

Hoe lang duurt het voordat een inschrijving compleet is?

Wij streven ernaar een inschrijving z.s.m. te laten verlopen maar indien de opvang vanaf nul moet worden opgericht dan moet u rekening houden met een 2 weken looptijd voor het aanvragen van een VOG en termijn van 10 weken voor het verkrijgen van het registratienummer in het LKRP. 

Heb ik recht op kinderopvangtoeslag?

De vraag of u recht heeft op kinderopvangtoeslag en hoeveel hangt af van het aantal kinderen en uw (gezamenlijk)inkomen. U leest hierover alles op de website van de belastingdienst onder het kopje Kinderopvangtoeslag.

Kan ik met terugwerkende kracht kinderopvangtoeslag krijgen?

Ja u kunt met terugwerkende kracht kinderopvangtoeslag krijgen. Echter de datum van inschrijving in het LKRP is leidend. Heeft u en uw gastouder dus nog een inschrijving in het LKRP nodig, houd u er dan rekening mee dat over de periode voorafgaand aan de inschrijving u geen toeslag kunt ontvangen.

Wat is het verschil tussen dienstverlening aan huis en personeel aan huis?

Er is sprake van dienstverlening aan huis indien er voor maximaal 3 dagen terugkerend werk wordt verricht voor het huishouden. Oppassen valt daar eveneens onder. De regeling maakt het gemakkelijk iemand in te huren. Er hoeft geen loonbelasting en premie volks, werknemersverzekeringen te worden betaald . Indien de oppastijd vanaf 4 dagen plaats vind is sprake van personeel aan huis en is de verplichting van een loonadministratie en betalen van loonbelasting en premie volks, werknemersverzekeringen er wel. Tenzij uw gastouder als zelfstandige wordt aangemerkt door de belastingdienst.

Geldt de regeling dienstverlening aan huis ook ingeval de opvang bij de gastouder thuis plaats vind?

Ja ook indien de regeling plaats vind bij de gastouder thuis zou de regeling dienstverlening aan huis voor uw situatie kunnen gelden.

Is de gastouder verzekerd voor de ziektewet en werkloosheidswet?

Uw gastouder heeft recht op ziektewet, WIA en WW indien sprake is van een dienstverband personeel aan huis. De kosten van deze verzekeringen worden ingehouden op het bruto salaris van de gastouder. De gastouder kan zich verzekeren voor deze uitkeringen bij het UWV

Kan ik de overeenkomst met mijn gastouder gewoon opzeggen?

Indien sprake is van een verhouding dienstverlening aan huis kan het contact worden opgezegd rekening houdend met een opzegtermijn.

Wat is een gemiddeld uurloon voor gastouderschap?

Het gemiddeld uurtarief van gastouderschap bij de vraagouder thuis bedraagt tussen de  € 10 en € 15 per uur. Een gastouder die gastopvang aanbiedt in zijn eigen woning verdient gemiddeld tussen de € 4 en € 8 per uur per kind. 

Heeft onze gastouder recht op vakantiegeld en uitbetaling bij ziekte?

Ja de gastouder heeft ten allen tijde recht op een minimum loon, 8% vakantietoeslag, doorbetaalde vakantiedagen, 6 weken loonbetaling bij ziekte en verlof volgens de wet arbeid en zorg.  

Mijn gastouder werkt als zelfstandige. Hoe kan ik controleren of er geen verplichting geldt voor het afdragen loonbelasting en premies volks,-werknemersverzekeringen?

Afhankelijk van de situatie vragen wij de gastouder om het aanleveren van een VAR verklaring (verklaring arbeidsrelatie). Met deze VAR verklaring geeft de belastingdienst duidelijkheid op de vraag of van u wordt verwacht loonbelasting en premie volks,- werknemersverzekeringen te betalen.

Indien nodig kan GOB De Kleine Kroon de loonadministratie voor de gastouder verzorgen?

Ja indien sprake is van de situatie dat u als vraagouder een loonadministratie dient te verzorgen dat zouden wij dat voor u uit handen kunnen nemen. 

Welke documenten heeft een gastouder nodig?

Een gastouder dient in het bezit te zijn van een gastouderdiploma of gelijkwaardig diploma. Daarnaast zal een verklaring omtrent gedrag van niet ouder dan  2 maanden, een diploma EHBO en geldig legitimatie bewijs moeten worden overhandigd. Wij helpen uw gastouder graag verder in het verkrijgen van de benodigde documenten. 

Kan GOB De Kleine kroon helpen met het verkrijgen van de juiste diploma’s en kwalificaties?

Als gastouderbureau helpt de Kleine Kroon u bij het verkrijgen van de juiste diploma’s en kwalificaties. Wij beoordelen samen met u of het vereiste niveau gehaald is en helpen u met ondersteunende alternatieven. 

Welke verzekering(en) heeft een gastouder nodig en hoe is gastouderbureau de Kleine Kroon verzekerd?

Afhankelijk van de arbeidsrelatie die is aangegaan is een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven dan wel particulieren noodzakelijk (AVB of AVP).Wij vragen onze gastouders op welke manier zij hun aansprakelijkheidsverzekering hebben georganiseerd. Daarnaast heeft  gastouderbureau De Kleine Kroon een collectieve aansprakelijkheidsverzekering waar alle gastouders  werkend namens de Kleine Kroon onder vallen.

Is het verstandig een extra ongevallen verzekering af te sluiten?

Ja, als gezin is het altijd verstandig een (gezins,-)ongevallenverzekering af te sluiten. Een ongevallen verzekering keert een vooraf gekozen bedrag uit ingeval van letselschade.  Tijdens de inschrijvingsprocedure bij ons gastouderbureau ontvangt u van ons informatie over het afsluiten van deze ongevallenverzekering. Het is verstandig u hierin te verdiepen maar er is geen verplichting.

Valt tijdens gastouderopvang een ongeluk tijdens het rijden in een auto onder de standaard AVP of AVB dekking?

Nee, een inzittenden verzekering valt niet standaard onder de dekking van de AVP of AVB en dus zal per geval moeten worden beoordeeld of het bijverzekeren op dit punt valt aan te bevelen. Voorafgaand aan de gastouderopvang zal deze vraag moeten worden beantwoord.

Kinderopvangtoeslag tijdens vakantieweken

Let op! In de 4 doorbetaalde vakantieweken en de 6 weken doorbetaling tijdens ziekte van de gastouder vindt er geen opvang plaats. U bent echter wel verplicht om het salaris van uw gastouder door te betalen. Dit is conform de regeling ‘Dienstverlening aan huis’ en de regeling ‘Personeel aan huis’.

Het is nog niet met zekerheid te zeggen dat u ook over deze kosten recht zult hebben op kinderopvangtoeslag. Hierover is de Brancheorganisatie Kinderopvang nog over in overleg met het ministerie en de Belastingdienst. Zodra hier meer duidelijkheid over bestaat, zullen wij u hierover nader informeren.

Veel gestelde vragen vraagouders

.

Wij hebben een gastouder maar deze staat nog nergens ingeschreven, hoe gaat het vanaf hier in zijn werk?

U en de gastouder kunnen zich direct bij ons op de website inschrijven. Een bemiddelingsmedewerker zal u de overeenkomsten toesturen en tevens verzoeken om een geldig ID bewijs, EHBO certificaat, VOG verklaring en Diploma. Na ontvangst van alle documenten zal de bemiddelingsmedewerker de bescheiden indienen bij de gemeente om het gewenste registratienummer te verkrijgen in het LRKP. (Landelijk register kinderopvang)

Hoe gaat overstappen naar gastouderbureau de Kleine Kroon in zijn werk?

Overstappen gaat snel en eenvoudig middels het wijzigingsformulier. U heeft alle bescheiden in een eerder stadium ingediend waarna uw huidig gastouderbureau voor de registratie in het LRKP heeft gezorgd. Met het wijzigingsformulier geeft u alleen nog even aan dat u van gastouderbureau veranderd.

Wat kost het om mij als gastouder bij GOB de Kleine Kroon in te schrijven?

Het inschrijven als vraagouder (en gastouder) kost u niets. U kunt ten alle tijden contact met ons opnemen om uw vragen omtrent het gastouderopvang te stellen. Wij helpen u graag verder.

Welke kosten worden door het GOB de Kleine Kroon gerekend?

Wij reken aan u de maandelijkse bureaukosten vanaf € 24.95 en de jaarlijkse inspectiekostenkosten van € 79,95 voor de door de overheid verplichte risico inventarisatie. De bureaukosten zult u maandelijks op de factuur terugvinden met daarnaast de gewerkte uren van de gastouder. 

Wij zoeken een gastouder, helpen jullie met het bemiddelen tussen vraag ,- en gastouders?

Ja, u kunt zich ook bij ons inschrijving indien u op zoekt bent naar een gastouder. Wij zoeken voor u naar een geschikte gastouder.

Hoe lang duurt het voordat een inschrijving compleet is?

Wij streven ernaar een inschrijving z.s.m. te laten verlopen maar indien de opvang vanaf nul moet worden opgericht dan moet u rekening houden met een 2 weken looptijd voor het aanvragen van een VOG en termijn van 10 weken voor het verkrijgen van het registratienummer in het LKRP. 

Heb ik recht op kinderopvangtoeslag?

De vraag of u recht heeft op kinderopvangtoeslag en hoeveel hangt af van het aantal kinderen en uw (gezamenlijk)inkomen. U leest hierover alles op de website van de belastingdienst onder het kopje Kinderopvangtoeslag.

Kan ik met terugwerkende kracht kinderopvangtoeslag krijgen?

Ja u kunt met terugwerkende kracht kinderopvangtoeslag krijgen. Echter de datum van inschrijving in het LKRP is leidend. Heeft u en uw gastouder dus nog een inschrijving in het LKRP nodig, houd u er dan rekening mee dat over de periode voorafgaand aan de inschrijving u geen toeslag kunt ontvangen.

Wat is het verschil tussen dienstverlening aan huis en personeel aan huis?

Er is sprake van dienstverlening aan huis indien er voor maximaal 3 dagen terugkerend werk wordt verricht voor het huishouden. Oppassen valt daar eveneens onder. De regeling maakt het gemakkelijk iemand in te huren. Er hoeft geen loonbelasting en premie volks, werknemersverzekeringen te worden betaald . Indien de oppastijd vanaf 4 dagen plaats vind is sprake van personeel aan huis en is de verplichting van een loonadministratie en betalen van loonbelasting en premie volks, werknemersverzekeringen er wel. Tenzij uw gastouder als zelfstandige wordt aangemerkt door de belastingdienst.

Geldt de regeling dienstverlening aan huis ook ingeval de opvang bij de gastouder thuis plaats vind?

Ja ook indien de regeling plaats vind bij de gastouder thuis zou de regeling dienstverlening aan huis voor uw situatie kunnen gelden.

Is de gastouder verzekerd voor de ziektewet en werkloosheidswet?

Uw gastouder heeft recht op ziektewet, WIA en WW indien sprake is van een dienstverband personeel aan huis. De kosten van deze verzekeringen worden ingehouden op het bruto salaris van de gastouder. De gastouder kan zich verzekeren voor deze uitkeringen bij het UWV

Kan ik de overeenkomst met mijn gastouder gewoon opzeggen?

Indien sprake is van een verhouding dienstverlening aan huis kan het contact worden opgezegd rekening houdend met een opzegtermijn.

Wat is een gemiddeld uurloon voor gastouderschap?

Het gemiddeld uurtarief van gastouderschap bij de vraagouder thuis bedraagt tussen de  € 10 en € 15 per uur. Een gastouder die gastopvang aanbiedt in zijn eigen woning verdient gemiddeld tussen de € 4 en € 8 per uur per kind. 

Heeft onze gastouder recht op vakantiegeld en uitbetaling bij ziekte?

Ja de gastouder heeft ten allen tijde recht op een minimum loon, 8% vakantietoeslag, doorbetaalde vakantiedagen, 6 weken loonbetaling bij ziekte en verlof volgens de wet arbeid en zorg.  

Mijn gastouder werkt als zelfstandige. Hoe kan ik controleren of er geen verplichting geldt voor het afdragen loonbelasting en premies volks,-werknemersverzekeringen?

Afhankelijk van de situatie vragen wij de gastouder om het aanleveren van een VAR verklaring (verklaring arbeidsrelatie). Met deze VAR verklaring geeft de belastingdienst duidelijkheid op de vraag of van u wordt verwacht loonbelasting en premie volks,- werknemersverzekeringen te betalen.

Indien nodig kan GOB De Kleine Kroon de loonadministratie voor de gastouder verzorgen?

Ja indien sprake is van de situatie dat u als vraagouder een loonadministratie dient te verzorgen dat zouden wij dat voor u uit handen kunnen nemen. 

Welke documenten heeft een gastouder nodig?

Een gastouder dient in het bezit te zijn van een gastouderdiploma of gelijkwaardig diploma. Daarnaast zal een verklaring omtrent gedrag van niet ouder dan  2 maanden, een diploma EHBO en geldig legitimatie bewijs moeten worden overhandigd. Wij helpen uw gastouder graag verder in het verkrijgen van de benodigde documenten. 

Kan GOB De Kleine kroon helpen met het verkrijgen van de juiste diploma’s en kwalificaties?

Als gastouderbureau helpt de Kleine Kroon u bij het verkrijgen van de juiste diploma’s en kwalificaties. Wij beoordelen samen met u of het vereiste niveau gehaald is en helpen u met ondersteunende alternatieven. 

Welke verzekering(en) heeft een gastouder nodig en hoe is gastouderbureau de Kleine Kroon verzekerd?

Afhankelijk van de arbeidsrelatie die is aangegaan is een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven dan wel particulieren noodzakelijk (AVB of AVP).Wij vragen onze gastouders op welke manier zij hun aansprakelijkheidsverzekering hebben georganiseerd. Daarnaast heeft  gastouderbureau De Kleine Kroon een collectieve aansprakelijkheidsverzekering waar alle gastouders  werkend namens de Kleine Kroon onder vallen.

Is het verstandig een extra ongevallen verzekering af te sluiten?

Ja, als gezin is het altijd verstandig een (gezins,-)ongevallenverzekering af te sluiten. Een ongevallen verzekering keert een vooraf gekozen bedrag uit ingeval van letselschade.  Tijdens de inschrijvingsprocedure bij ons gastouderbureau ontvangt u van ons informatie over het afsluiten van deze ongevallenverzekering. Het is verstandig u hierin te verdiepen maar er is geen verplichting.

Valt tijdens gastouderopvang een ongeluk tijdens het rijden in een auto onder de standaard AVP of AVB dekking?

Nee, een inzittenden verzekering valt niet standaard onder de dekking van de AVP of AVB en dus zal per geval moeten worden beoordeeld of het bijverzekeren op dit punt valt aan te bevelen. Voorafgaand aan de gastouderopvang zal deze vraag moeten worden beantwoord.

Kinderopvangtoeslag tijdens vakantieweken

Let op! In de 4 doorbetaalde vakantieweken en de 6 weken doorbetaling tijdens ziekte van de gastouder vindt er geen opvang plaats. U bent echter wel verplicht om het salaris van uw gastouder door te betalen. Dit is conform de regeling ‘Dienstverlening aan huis’ en de regeling ‘Personeel aan huis’.

Het is nog niet met zekerheid te zeggen dat u ook over deze kosten recht zult hebben op kinderopvangtoeslag. Hierover is de Brancheorganisatie Kinderopvang nog over in overleg met het ministerie en de Belastingdienst. Zodra hier meer duidelijkheid over bestaat, zullen wij u hierover nader informeren.

Veel gestelde vragen vraagouders

.

Wij hebben een gastouder maar deze staat nog nergens ingeschreven, hoe gaat het vanaf hier in zijn werk?

U en de gastouder kunnen zich direct bij ons op de website inschrijven. Een bemiddelingsmedewerker zal u de overeenkomsten toesturen en tevens verzoeken om een geldig ID bewijs, EHBO certificaat, VOG verklaring en Diploma. Na ontvangst van alle documenten zal de bemiddelingsmedewerker de bescheiden indienen bij de gemeente om het gewenste registratienummer te verkrijgen in het LRKP. (Landelijk register kinderopvang)

Hoe gaat overstappen naar gastouderbureau de Kleine Kroon in zijn werk?

Overstappen gaat snel en eenvoudig middels het wijzigingsformulier. U heeft alle bescheiden in een eerder stadium ingediend waarna uw huidig gastouderbureau voor de registratie in het LRKP heeft gezorgd. Met het wijzigingsformulier geeft u alleen nog even aan dat u van gastouderbureau veranderd.

Wat kost het om mij als gastouder bij GOB de Kleine Kroon in te schrijven?

Het inschrijven als vraagouder (en gastouder) kost u niets. U kunt ten alle tijden contact met ons opnemen om uw vragen omtrent het gastouderopvang te stellen. Wij helpen u graag verder.

Welke kosten worden door het GOB de Kleine Kroon gerekend?

Wij reken aan u de maandelijkse bureaukosten vanaf € 24.95 en de jaarlijkse inspectiekostenkosten van € 79,95 voor de door de overheid verplichte risico inventarisatie. De bureaukosten zult u maandelijks op de factuur terugvinden met daarnaast de gewerkte uren van de gastouder. 

Wij zoeken een gastouder, helpen jullie met het bemiddelen tussen vraag ,- en gastouders?

Ja, u kunt zich ook bij ons inschrijving indien u op zoekt bent naar een gastouder. Wij zoeken voor u naar een geschikte gastouder.

Hoe lang duurt het voordat een inschrijving compleet is?

Wij streven ernaar een inschrijving z.s.m. te laten verlopen maar indien de opvang vanaf nul moet worden opgericht dan moet u rekening houden met een 2 weken looptijd voor het aanvragen van een VOG en termijn van 10 weken voor het verkrijgen van het registratienummer in het LKRP. 

Heb ik recht op kinderopvangtoeslag?

De vraag of u recht heeft op kinderopvangtoeslag en hoeveel hangt af van het aantal kinderen en uw (gezamenlijk)inkomen. U leest hierover alles op de website van de belastingdienst onder het kopje Kinderopvangtoeslag.

Kan ik met terugwerkende kracht kinderopvangtoeslag krijgen?

Ja u kunt met terugwerkende kracht kinderopvangtoeslag krijgen. Echter de datum van inschrijving in het LKRP is leidend. Heeft u en uw gastouder dus nog een inschrijving in het LKRP nodig, houd u er dan rekening mee dat over de periode voorafgaand aan de inschrijving u geen toeslag kunt ontvangen.

Wat is het verschil tussen dienstverlening aan huis en personeel aan huis?

Er is sprake van dienstverlening aan huis indien er voor maximaal 3 dagen terugkerend werk wordt verricht voor het huishouden. Oppassen valt daar eveneens onder. De regeling maakt het gemakkelijk iemand in te huren. Er hoeft geen loonbelasting en premie volks, werknemersverzekeringen te worden betaald . Indien de oppastijd vanaf 4 dagen plaats vind is sprake van personeel aan huis en is de verplichting van een loonadministratie en betalen van loonbelasting en premie volks, werknemersverzekeringen er wel. Tenzij uw gastouder als zelfstandige wordt aangemerkt door de belastingdienst.

Geldt de regeling dienstverlening aan huis ook ingeval de opvang bij de gastouder thuis plaats vind?

Ja ook indien de regeling plaats vind bij de gastouder thuis zou de regeling dienstverlening aan huis voor uw situatie kunnen gelden.

Is de gastouder verzekerd voor de ziektewet en werkloosheidswet?

Uw gastouder heeft recht op ziektewet, WIA en WW indien sprake is van een dienstverband personeel aan huis. De kosten van deze verzekeringen worden ingehouden op het bruto salaris van de gastouder. De gastouder kan zich verzekeren voor deze uitkeringen bij het UWV

Kan ik de overeenkomst met mijn gastouder gewoon opzeggen?

Indien sprake is van een verhouding dienstverlening aan huis kan het contact worden opgezegd rekening houdend met een opzegtermijn.

Wat is een gemiddeld uurloon voor gastouderschap?

Het gemiddeld uurtarief van gastouderschap bij de vraagouder thuis bedraagt tussen de  € 10 en € 15 per uur. Een gastouder die gastopvang aanbiedt in zijn eigen woning verdient gemiddeld tussen de € 4 en € 8 per uur per kind. 

Heeft onze gastouder recht op vakantiegeld en uitbetaling bij ziekte?

Ja de gastouder heeft ten allen tijde recht op een minimum loon, 8% vakantietoeslag, doorbetaalde vakantiedagen, 6 weken loonbetaling bij ziekte en verlof volgens de wet arbeid en zorg.  

Mijn gastouder werkt als zelfstandige. Hoe kan ik controleren of er geen verplichting geldt voor het afdragen loonbelasting en premies volks,-werknemersverzekeringen?

Afhankelijk van de situatie vragen wij de gastouder om het aanleveren van een VAR verklaring (verklaring arbeidsrelatie). Met deze VAR verklaring geeft de belastingdienst duidelijkheid op de vraag of van u wordt verwacht loonbelasting en premie volks,- werknemersverzekeringen te betalen.

Indien nodig kan GOB De Kleine Kroon de loonadministratie voor de gastouder verzorgen?

Ja indien sprake is van de situatie dat u als vraagouder een loonadministratie dient te verzorgen dat zouden wij dat voor u uit handen kunnen nemen. 

Welke documenten heeft een gastouder nodig?

Een gastouder dient in het bezit te zijn van een gastouderdiploma of gelijkwaardig diploma. Daarnaast zal een verklaring omtrent gedrag van niet ouder dan  2 maanden, een diploma EHBO en geldig legitimatie bewijs moeten worden overhandigd. Wij helpen uw gastouder graag verder in het verkrijgen van de benodigde documenten. 

Kan GOB De Kleine kroon helpen met het verkrijgen van de juiste diploma’s en kwalificaties?

Als gastouderbureau helpt de Kleine Kroon u bij het verkrijgen van de juiste diploma’s en kwalificaties. Wij beoordelen samen met u of het vereiste niveau gehaald is en helpen u met ondersteunende alternatieven. 

Welke verzekering(en) heeft een gastouder nodig en hoe is gastouderbureau de Kleine Kroon verzekerd?

Afhankelijk van de arbeidsrelatie die is aangegaan is een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven dan wel particulieren noodzakelijk (AVB of AVP).Wij vragen onze gastouders op welke manier zij hun aansprakelijkheidsverzekering hebben georganiseerd. Daarnaast heeft  gastouderbureau De Kleine Kroon een collectieve aansprakelijkheidsverzekering waar alle gastouders  werkend namens de Kleine Kroon onder vallen.

Is het verstandig een extra ongevallen verzekering af te sluiten?

Ja, als gezin is het altijd verstandig een (gezins,-)ongevallenverzekering af te sluiten. Een ongevallen verzekering keert een vooraf gekozen bedrag uit ingeval van letselschade.  Tijdens de inschrijvingsprocedure bij ons gastouderbureau ontvangt u van ons informatie over het afsluiten van deze ongevallenverzekering. Het is verstandig u hierin te verdiepen maar er is geen verplichting.

Valt tijdens gastouderopvang een ongeluk tijdens het rijden in een auto onder de standaard AVP of AVB dekking?

Nee, een inzittenden verzekering valt niet standaard onder de dekking van de AVP of AVB en dus zal per geval moeten worden beoordeeld of het bijverzekeren op dit punt valt aan te bevelen. Voorafgaand aan de gastouderopvang zal deze vraag moeten worden beantwoord.

Kinderopvangtoeslag tijdens vakantieweken

Let op! In de 4 doorbetaalde vakantieweken en de 6 weken doorbetaling tijdens ziekte van de gastouder vindt er geen opvang plaats. U bent echter wel verplicht om het salaris van uw gastouder door te betalen. Dit is conform de regeling ‘Dienstverlening aan huis’ en de regeling ‘Personeel aan huis’.

Het is nog niet met zekerheid te zeggen dat u ook over deze kosten recht zult hebben op kinderopvangtoeslag. Hierover is de Brancheorganisatie Kinderopvang nog over in overleg met het ministerie en de Belastingdienst. Zodra hier meer duidelijkheid over bestaat, zullen wij u hierover nader informeren.

Veel gestelde vragen vraagouders

.

Wij hebben een gastouder maar deze staat nog nergens ingeschreven, hoe gaat het vanaf hier in zijn werk?

U en de gastouder kunnen zich direct bij ons op de website inschrijven. Een bemiddelingsmedewerker zal u de overeenkomsten toesturen en tevens verzoeken om een geldig ID bewijs, EHBO certificaat, VOG verklaring en Diploma. Na ontvangst van alle documenten zal de bemiddelingsmedewerker de bescheiden indienen bij de gemeente om het gewenste registratienummer te verkrijgen in het LRKP. (Landelijk register kinderopvang)

Hoe gaat overstappen naar gastouderbureau de Kleine Kroon in zijn werk?

Overstappen gaat snel en eenvoudig middels het wijzigingsformulier. U heeft alle bescheiden in een eerder stadium ingediend waarna uw huidig gastouderbureau voor de registratie in het LRKP heeft gezorgd. Met het wijzigingsformulier geeft u alleen nog even aan dat u van gastouderbureau veranderd.

Wat kost het om mij als gastouder bij GOB de Kleine Kroon in te schrijven?

Het inschrijven als vraagouder (en gastouder) kost u niets. U kunt ten alle tijden contact met ons opnemen om uw vragen omtrent het gastouderopvang te stellen. Wij helpen u graag verder.

Welke kosten worden door het GOB de Kleine Kroon gerekend?

Wij reken aan u de maandelijkse bureaukosten vanaf € 24.95 en de jaarlijkse inspectiekostenkosten van € 79,95 voor de door de overheid verplichte risico inventarisatie. De bureaukosten zult u maandelijks op de factuur terugvinden met daarnaast de gewerkte uren van de gastouder. 

Wij zoeken een gastouder, helpen jullie met het bemiddelen tussen vraag ,- en gastouders?

Ja, u kunt zich ook bij ons inschrijving indien u op zoekt bent naar een gastouder. Wij zoeken voor u naar een geschikte gastouder.

Hoe lang duurt het voordat een inschrijving compleet is?

Wij streven ernaar een inschrijving z.s.m. te laten verlopen maar indien de opvang vanaf nul moet worden opgericht dan moet u rekening houden met een 2 weken looptijd voor het aanvragen van een VOG en termijn van 10 weken voor het verkrijgen van het registratienummer in het LKRP. 

Heb ik recht op kinderopvangtoeslag?

De vraag of u recht heeft op kinderopvangtoeslag en hoeveel hangt af van het aantal kinderen en uw (gezamenlijk)inkomen. U leest hierover alles op de website van de belastingdienst onder het kopje Kinderopvangtoeslag.

Kan ik met terugwerkende kracht kinderopvangtoeslag krijgen?

Ja u kunt met terugwerkende kracht kinderopvangtoeslag krijgen. Echter de datum van inschrijving in het LKRP is leidend. Heeft u en uw gastouder dus nog een inschrijving in het LKRP nodig, houd u er dan rekening mee dat over de periode voorafgaand aan de inschrijving u geen toeslag kunt ontvangen.

Wat is het verschil tussen dienstverlening aan huis en personeel aan huis?

Er is sprake van dienstverlening aan huis indien er voor maximaal 3 dagen terugkerend werk wordt verricht voor het huishouden. Oppassen valt daar eveneens onder. De regeling maakt het gemakkelijk iemand in te huren. Er hoeft geen loonbelasting en premie volks, werknemersverzekeringen te worden betaald . Indien de oppastijd vanaf 4 dagen plaats vind is sprake van personeel aan huis en is de verplichting van een loonadministratie en betalen van loonbelasting en premie volks, werknemersverzekeringen er wel. Tenzij uw gastouder als zelfstandige wordt aangemerkt door de belastingdienst.

Geldt de regeling dienstverlening aan huis ook ingeval de opvang bij de gastouder thuis plaats vind?

Ja ook indien de regeling plaats vind bij de gastouder thuis zou de regeling dienstverlening aan huis voor uw situatie kunnen gelden.

Is de gastouder verzekerd voor de ziektewet en werkloosheidswet?

Uw gastouder heeft recht op ziektewet, WIA en WW indien sprake is van een dienstverband personeel aan huis. De kosten van deze verzekeringen worden ingehouden op het bruto salaris van de gastouder. De gastouder kan zich verzekeren voor deze uitkeringen bij het UWV

Kan ik de overeenkomst met mijn gastouder gewoon opzeggen?

Indien sprake is van een verhouding dienstverlening aan huis kan het contact worden opgezegd rekening houdend met een opzegtermijn.

Wat is een gemiddeld uurloon voor gastouderschap?

Het gemiddeld uurtarief van gastouderschap bij de vraagouder thuis bedraagt tussen de  € 10 en € 15 per uur. Een gastouder die gastopvang aanbiedt in zijn eigen woning verdient gemiddeld tussen de € 4 en € 8 per uur per kind. 

Heeft onze gastouder recht op vakantiegeld en uitbetaling bij ziekte?

Ja de gastouder heeft ten allen tijde recht op een minimum loon, 8% vakantietoeslag, doorbetaalde vakantiedagen, 6 weken loonbetaling bij ziekte en verlof volgens de wet arbeid en zorg.  

Mijn gastouder werkt als zelfstandige. Hoe kan ik controleren of er geen verplichting geldt voor het afdragen loonbelasting en premies volks,-werknemersverzekeringen?

Afhankelijk van de situatie vragen wij de gastouder om het aanleveren van een VAR verklaring (verklaring arbeidsrelatie). Met deze VAR verklaring geeft de belastingdienst duidelijkheid op de vraag of van u wordt verwacht loonbelasting en premie volks,- werknemersverzekeringen te betalen.

Indien nodig kan GOB De Kleine Kroon de loonadministratie voor de gastouder verzorgen?

Ja indien sprake is van de situatie dat u als vraagouder een loonadministratie dient te verzorgen dat zouden wij dat voor u uit handen kunnen nemen. 

Welke documenten heeft een gastouder nodig?

Een gastouder dient in het bezit te zijn van een gastouderdiploma of gelijkwaardig diploma. Daarnaast zal een verklaring omtrent gedrag van niet ouder dan  2 maanden, een diploma EHBO en geldig legitimatie bewijs moeten worden overhandigd. Wij helpen uw gastouder graag verder in het verkrijgen van de benodigde documenten. 

Kan GOB De Kleine kroon helpen met het verkrijgen van de juiste diploma’s en kwalificaties?

Als gastouderbureau helpt de Kleine Kroon u bij het verkrijgen van de juiste diploma’s en kwalificaties. Wij beoordelen samen met u of het vereiste niveau gehaald is en helpen u met ondersteunende alternatieven. 

Welke verzekering(en) heeft een gastouder nodig en hoe is gastouderbureau de Kleine Kroon verzekerd?

Afhankelijk van de arbeidsrelatie die is aangegaan is een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven dan wel particulieren noodzakelijk (AVB of AVP).Wij vragen onze gastouders op welke manier zij hun aansprakelijkheidsverzekering hebben georganiseerd. Daarnaast heeft  gastouderbureau De Kleine Kroon een collectieve aansprakelijkheidsverzekering waar alle gastouders  werkend namens de Kleine Kroon onder vallen.

Is het verstandig een extra ongevallen verzekering af te sluiten?

Ja, als gezin is het altijd verstandig een (gezins,-)ongevallenverzekering af te sluiten. Een ongevallen verzekering keert een vooraf gekozen bedrag uit ingeval van letselschade.  Tijdens de inschrijvingsprocedure bij ons gastouderbureau ontvangt u van ons informatie over het afsluiten van deze ongevallenverzekering. Het is verstandig u hierin te verdiepen maar er is geen verplichting.

Valt tijdens gastouderopvang een ongeluk tijdens het rijden in een auto onder de standaard AVP of AVB dekking?

Nee, een inzittenden verzekering valt niet standaard onder de dekking van de AVP of AVB en dus zal per geval moeten worden beoordeeld of het bijverzekeren op dit punt valt aan te bevelen. Voorafgaand aan de gastouderopvang zal deze vraag moeten worden beantwoord.

Kinderopvangtoeslag tijdens vakantieweken

Let op! In de 4 doorbetaalde vakantieweken en de 6 weken doorbetaling tijdens ziekte van de gastouder vindt er geen opvang plaats. U bent echter wel verplicht om het salaris van uw gastouder door te betalen. Dit is conform de regeling ‘Dienstverlening aan huis’ en de regeling ‘Personeel aan huis’.

Het is nog niet met zekerheid te zeggen dat u ook over deze kosten recht zult hebben op kinderopvangtoeslag. Hierover is de Brancheorganisatie Kinderopvang nog over in overleg met het ministerie en de Belastingdienst. Zodra hier meer duidelijkheid over bestaat, zullen wij u hierover nader informeren.

Veel gestelde vragen vraagouders

.

Wij hebben een gastouder maar deze staat nog nergens ingeschreven, hoe gaat het vanaf hier in zijn werk?

U en de gastouder kunnen zich direct bij ons op de website inschrijven. Een bemiddelingsmedewerker zal u de overeenkomsten toesturen en tevens verzoeken om een geldig ID bewijs, EHBO certificaat, VOG verklaring en Diploma. Na ontvangst van alle documenten zal de bemiddelingsmedewerker de bescheiden indienen bij de gemeente om het gewenste registratienummer te verkrijgen in het LRKP. (Landelijk register kinderopvang)

Hoe gaat overstappen naar gastouderbureau de Kleine Kroon in zijn werk?

Overstappen gaat snel en eenvoudig middels het wijzigingsformulier. U heeft alle bescheiden in een eerder stadium ingediend waarna uw huidig gastouderbureau voor de registratie in het LRKP heeft gezorgd. Met het wijzigingsformulier geeft u alleen nog even aan dat u van gastouderbureau veranderd.

Wat kost het om mij als gastouder bij GOB de Kleine Kroon in te schrijven?

Het inschrijven als vraagouder (en gastouder) kost u niets. U kunt ten alle tijden contact met ons opnemen om uw vragen omtrent het gastouderopvang te stellen. Wij helpen u graag verder.

Welke kosten worden door het GOB de Kleine Kroon gerekend?

Wij reken aan u de maandelijkse bureaukosten vanaf € 24.95 en de jaarlijkse inspectiekostenkosten van € 79,95 voor de door de overheid verplichte risico inventarisatie. De bureaukosten zult u maandelijks op de factuur terugvinden met daarnaast de gewerkte uren van de gastouder. 

Wij zoeken een gastouder, helpen jullie met het bemiddelen tussen vraag ,- en gastouders?

Ja, u kunt zich ook bij ons inschrijving indien u op zoekt bent naar een gastouder. Wij zoeken voor u naar een geschikte gastouder.

Hoe lang duurt het voordat een inschrijving compleet is?

Wij streven ernaar een inschrijving z.s.m. te laten verlopen maar indien de opvang vanaf nul moet worden opgericht dan moet u rekening houden met een 2 weken looptijd voor het aanvragen van een VOG en termijn van 10 weken voor het verkrijgen van het registratienummer in het LKRP. 

Heb ik recht op kinderopvangtoeslag?

De vraag of u recht heeft op kinderopvangtoeslag en hoeveel hangt af van het aantal kinderen en uw (gezamenlijk)inkomen. U leest hierover alles op de website van de belastingdienst onder het kopje Kinderopvangtoeslag.

Kan ik met terugwerkende kracht kinderopvangtoeslag krijgen?

Ja u kunt met terugwerkende kracht kinderopvangtoeslag krijgen. Echter de datum van inschrijving in het LKRP is leidend. Heeft u en uw gastouder dus nog een inschrijving in het LKRP nodig, houd u er dan rekening mee dat over de periode voorafgaand aan de inschrijving u geen toeslag kunt ontvangen.

Wat is het verschil tussen dienstverlening aan huis en personeel aan huis?

Er is sprake van dienstverlening aan huis indien er voor maximaal 3 dagen terugkerend werk wordt verricht voor het huishouden. Oppassen valt daar eveneens onder. De regeling maakt het gemakkelijk iemand in te huren. Er hoeft geen loonbelasting en premie volks, werknemersverzekeringen te worden betaald . Indien de oppastijd vanaf 4 dagen plaats vind is sprake van personeel aan huis en is de verplichting van een loonadministratie en betalen van loonbelasting en premie volks, werknemersverzekeringen er wel. Tenzij uw gastouder als zelfstandige wordt aangemerkt door de belastingdienst.

Geldt de regeling dienstverlening aan huis ook ingeval de opvang bij de gastouder thuis plaats vind?

Ja ook indien de regeling plaats vind bij de gastouder thuis zou de regeling dienstverlening aan huis voor uw situatie kunnen gelden.

Is de gastouder verzekerd voor de ziektewet en werkloosheidswet?

Uw gastouder heeft recht op ziektewet, WIA en WW indien sprake is van een dienstverband personeel aan huis. De kosten van deze verzekeringen worden ingehouden op het bruto salaris van de gastouder. De gastouder kan zich verzekeren voor deze uitkeringen bij het UWV

Kan ik de overeenkomst met mijn gastouder gewoon opzeggen?

Indien sprake is van een verhouding dienstverlening aan huis kan het contact worden opgezegd rekening houdend met een opzegtermijn.

Wat is een gemiddeld uurloon voor gastouderschap?

Het gemiddeld uurtarief van gastouderschap bij de vraagouder thuis bedraagt tussen de  € 10 en € 15 per uur. Een gastouder die gastopvang aanbiedt in zijn eigen woning verdient gemiddeld tussen de € 4 en € 8 per uur per kind. 

Heeft onze gastouder recht op vakantiegeld en uitbetaling bij ziekte?

Ja de gastouder heeft ten allen tijde recht op een minimum loon, 8% vakantietoeslag, doorbetaalde vakantiedagen, 6 weken loonbetaling bij ziekte en verlof volgens de wet arbeid en zorg.  

Mijn gastouder werkt als zelfstandige. Hoe kan ik controleren of er geen verplichting geldt voor het afdragen loonbelasting en premies volks,-werknemersverzekeringen?

Afhankelijk van de situatie vragen wij de gastouder om het aanleveren van een VAR verklaring (verklaring arbeidsrelatie). Met deze VAR verklaring geeft de belastingdienst duidelijkheid op de vraag of van u wordt verwacht loonbelasting en premie volks,- werknemersverzekeringen te betalen.

Indien nodig kan GOB De Kleine Kroon de loonadministratie voor de gastouder verzorgen?

Ja indien sprake is van de situatie dat u als vraagouder een loonadministratie dient te verzorgen dat zouden wij dat voor u uit handen kunnen nemen. 

Welke documenten heeft een gastouder nodig?

Een gastouder dient in het bezit te zijn van een gastouderdiploma of gelijkwaardig diploma. Daarnaast zal een verklaring omtrent gedrag van niet ouder dan  2 maanden, een diploma EHBO en geldig legitimatie bewijs moeten worden overhandigd. Wij helpen uw gastouder graag verder in het verkrijgen van de benodigde documenten. 

Kan GOB De Kleine kroon helpen met het verkrijgen van de juiste diploma’s en kwalificaties?

Als gastouderbureau helpt de Kleine Kroon u bij het verkrijgen van de juiste diploma’s en kwalificaties. Wij beoordelen samen met u of het vereiste niveau gehaald is en helpen u met ondersteunende alternatieven. 

Welke verzekering(en) heeft een gastouder nodig en hoe is gastouderbureau de Kleine Kroon verzekerd?

Afhankelijk van de arbeidsrelatie die is aangegaan is een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven dan wel particulieren noodzakelijk (AVB of AVP).Wij vragen onze gastouders op welke manier zij hun aansprakelijkheidsverzekering hebben georganiseerd. Daarnaast heeft  gastouderbureau De Kleine Kroon een collectieve aansprakelijkheidsverzekering waar alle gastouders  werkend namens de Kleine Kroon onder vallen.

Is het verstandig een extra ongevallen verzekering af te sluiten?

Ja, als gezin is het altijd verstandig een (gezins,-)ongevallenverzekering af te sluiten. Een ongevallen verzekering keert een vooraf gekozen bedrag uit ingeval van letselschade.  Tijdens de inschrijvingsprocedure bij ons gastouderbureau ontvangt u van ons informatie over het afsluiten van deze ongevallenverzekering. Het is verstandig u hierin te verdiepen maar er is geen verplichting.

Valt tijdens gastouderopvang een ongeluk tijdens het rijden in een auto onder de standaard AVP of AVB dekking?

Nee, een inzittenden verzekering valt niet standaard onder de dekking van de AVP of AVB en dus zal per geval moeten worden beoordeeld of het bijverzekeren op dit punt valt aan te bevelen. Voorafgaand aan de gastouderopvang zal deze vraag moeten worden beantwoord.

Kinderopvangtoeslag tijdens vakantieweken

Let op! In de 4 doorbetaalde vakantieweken en de 6 weken doorbetaling tijdens ziekte van de gastouder vindt er geen opvang plaats. U bent echter wel verplicht om het salaris van uw gastouder door te betalen. Dit is conform de regeling ‘Dienstverlening aan huis’ en de regeling ‘Personeel aan huis’.

Het is nog niet met zekerheid te zeggen dat u ook over deze kosten recht zult hebben op kinderopvangtoeslag. Hierover is de Brancheorganisatie Kinderopvang nog over in overleg met het ministerie en de Belastingdienst. Zodra hier meer duidelijkheid over bestaat, zullen wij u hierover nader informeren.

Veel gestelde vragen vraagouders

.

Wij hebben een gastouder maar deze staat nog nergens ingeschreven, hoe gaat het vanaf hier in zijn werk?

U en de gastouder kunnen zich direct bij ons op de website inschrijven. Een bemiddelingsmedewerker zal u de overeenkomsten toesturen en tevens verzoeken om een geldig ID bewijs, EHBO certificaat, VOG verklaring en Diploma. Na ontvangst van alle documenten zal de bemiddelingsmedewerker de bescheiden indienen bij de gemeente om het gewenste registratienummer te verkrijgen in het LRKP. (Landelijk register kinderopvang)

Hoe gaat overstappen naar gastouderbureau de Kleine Kroon in zijn werk?

Overstappen gaat snel en eenvoudig middels het wijzigingsformulier. U heeft alle bescheiden in een eerder stadium ingediend waarna uw huidig gastouderbureau voor de registratie in het LRKP heeft gezorgd. Met het wijzigingsformulier geeft u alleen nog even aan dat u van gastouderbureau veranderd.

Wat kost het om mij als gastouder bij GOB de Kleine Kroon in te schrijven?

Het inschrijven als vraagouder (en gastouder) kost u niets. U kunt ten alle tijden contact met ons opnemen om uw vragen omtrent het gastouderopvang te stellen. Wij helpen u graag verder.

Welke kosten worden door het GOB de Kleine Kroon gerekend?

Wij reken aan u de maandelijkse bureaukosten vanaf € 24.95 en de jaarlijkse inspectiekostenkosten van € 79,95 voor de door de overheid verplichte risico inventarisatie. De bureaukosten zult u maandelijks op de factuur terugvinden met daarnaast de gewerkte uren van de gastouder. 

Wij zoeken een gastouder, helpen jullie met het bemiddelen tussen vraag ,- en gastouders?

Ja, u kunt zich ook bij ons inschrijving indien u op zoekt bent naar een gastouder. Wij zoeken voor u naar een geschikte gastouder.

Hoe lang duurt het voordat een inschrijving compleet is?

Wij streven ernaar een inschrijving z.s.m. te laten verlopen maar indien de opvang vanaf nul moet worden opgericht dan moet u rekening houden met een 2 weken looptijd voor het aanvragen van een VOG en termijn van 10 weken voor het verkrijgen van het registratienummer in het LKRP. 

Heb ik recht op kinderopvangtoeslag?

De vraag of u recht heeft op kinderopvangtoeslag en hoeveel hangt af van het aantal kinderen en uw (gezamenlijk)inkomen. U leest hierover alles op de website van de belastingdienst onder het kopje Kinderopvangtoeslag.

Kan ik met terugwerkende kracht kinderopvangtoeslag krijgen?

Ja u kunt met terugwerkende kracht kinderopvangtoeslag krijgen. Echter de datum van inschrijving in het LKRP is leidend. Heeft u en uw gastouder dus nog een inschrijving in het LKRP nodig, houd u er dan rekening mee dat over de periode voorafgaand aan de inschrijving u geen toeslag kunt ontvangen.

Wat is het verschil tussen dienstverlening aan huis en personeel aan huis?

Er is sprake van dienstverlening aan huis indien er voor maximaal 3 dagen terugkerend werk wordt verricht voor het huishouden. Oppassen valt daar eveneens onder. De regeling maakt het gemakkelijk iemand in te huren. Er hoeft geen loonbelasting en premie volks, werknemersverzekeringen te worden betaald . Indien de oppastijd vanaf 4 dagen plaats vind is sprake van personeel aan huis en is de verplichting van een loonadministratie en betalen van loonbelasting en premie volks, werknemersverzekeringen er wel. Tenzij uw gastouder als zelfstandige wordt aangemerkt door de belastingdienst.

Geldt de regeling dienstverlening aan huis ook ingeval de opvang bij de gastouder thuis plaats vind?

Ja ook indien de regeling plaats vind bij de gastouder thuis zou de regeling dienstverlening aan huis voor uw situatie kunnen gelden.

Is de gastouder verzekerd voor de ziektewet en werkloosheidswet?

Uw gastouder heeft recht op ziektewet, WIA en WW indien sprake is van een dienstverband personeel aan huis. De kosten van deze verzekeringen worden ingehouden op het bruto salaris van de gastouder. De gastouder kan zich verzekeren voor deze uitkeringen bij het UWV

Kan ik de overeenkomst met mijn gastouder gewoon opzeggen?

Indien sprake is van een verhouding dienstverlening aan huis kan het contact worden opgezegd rekening houdend met een opzegtermijn.

Wat is een gemiddeld uurloon voor gastouderschap?

Het gemiddeld uurtarief van gastouderschap bij de vraagouder thuis bedraagt tussen de  € 10 en € 15 per uur. Een gastouder die gastopvang aanbiedt in zijn eigen woning verdient gemiddeld tussen de € 4 en € 8 per uur per kind. 

Heeft onze gastouder recht op vakantiegeld en uitbetaling bij ziekte?

Ja de gastouder heeft ten allen tijde recht op een minimum loon, 8% vakantietoeslag, doorbetaalde vakantiedagen, 6 weken loonbetaling bij ziekte en verlof volgens de wet arbeid en zorg.  

Mijn gastouder werkt als zelfstandige. Hoe kan ik controleren of er geen verplichting geldt voor het afdragen loonbelasting en premies volks,-werknemersverzekeringen?

Afhankelijk van de situatie vragen wij de gastouder om het aanleveren van een VAR verklaring (verklaring arbeidsrelatie). Met deze VAR verklaring geeft de belastingdienst duidelijkheid op de vraag of van u wordt verwacht loonbelasting en premie volks,- werknemersverzekeringen te betalen.

Indien nodig kan GOB De Kleine Kroon de loonadministratie voor de gastouder verzorgen?

Ja indien sprake is van de situatie dat u als vraagouder een loonadministratie dient te verzorgen dat zouden wij dat voor u uit handen kunnen nemen. 

Welke documenten heeft een gastouder nodig?

Een gastouder dient in het bezit te zijn van een gastouderdiploma of gelijkwaardig diploma. Daarnaast zal een verklaring omtrent gedrag van niet ouder dan  2 maanden, een diploma EHBO en geldig legitimatie bewijs moeten worden overhandigd. Wij helpen uw gastouder graag verder in het verkrijgen van de benodigde documenten. 

Kan GOB De Kleine kroon helpen met het verkrijgen van de juiste diploma’s en kwalificaties?

Als gastouderbureau helpt de Kleine Kroon u bij het verkrijgen van de juiste diploma’s en kwalificaties. Wij beoordelen samen met u of het vereiste niveau gehaald is en helpen u met ondersteunende alternatieven. 

Welke verzekering(en) heeft een gastouder nodig en hoe is gastouderbureau de Kleine Kroon verzekerd?

Afhankelijk van de arbeidsrelatie die is aangegaan is een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven dan wel particulieren noodzakelijk (AVB of AVP).Wij vragen onze gastouders op welke manier zij hun aansprakelijkheidsverzekering hebben georganiseerd. Daarnaast heeft  gastouderbureau De Kleine Kroon een collectieve aansprakelijkheidsverzekering waar alle gastouders  werkend namens de Kleine Kroon onder vallen.

Is het verstandig een extra ongevallen verzekering af te sluiten?

Ja, als gezin is het altijd verstandig een (gezins,-)ongevallenverzekering af te sluiten. Een ongevallen verzekering keert een vooraf gekozen bedrag uit ingeval van letselschade.  Tijdens de inschrijvingsprocedure bij ons gastouderbureau ontvangt u van ons informatie over het afsluiten van deze ongevallenverzekering. Het is verstandig u hierin te verdiepen maar er is geen verplichting.

Valt tijdens gastouderopvang een ongeluk tijdens het rijden in een auto onder de standaard AVP of AVB dekking?

Nee, een inzittenden verzekering valt niet standaard onder de dekking van de AVP of AVB en dus zal per geval moeten worden beoordeeld of het bijverzekeren op dit punt valt aan te bevelen. Voorafgaand aan de gastouderopvang zal deze vraag moeten worden beantwoord.

Kinderopvangtoeslag tijdens vakantieweken

Let op! In de 4 doorbetaalde vakantieweken en de 6 weken doorbetaling tijdens ziekte van de gastouder vindt er geen opvang plaats. U bent echter wel verplicht om het salaris van uw gastouder door te betalen. Dit is conform de regeling ‘Dienstverlening aan huis’ en de regeling ‘Personeel aan huis’.

Het is nog niet met zekerheid te zeggen dat u ook over deze kosten recht zult hebben op kinderopvangtoeslag. Hierover is de Brancheorganisatie Kinderopvang nog over in overleg met het ministerie en de Belastingdienst. Zodra hier meer duidelijkheid over bestaat, zullen wij u hierover nader informeren.

Veel gestelde vragen vraagouders

.

Wij hebben een gastouder maar deze staat nog nergens ingeschreven, hoe gaat het vanaf hier in zijn werk?

U en de gastouder kunnen zich direct bij ons op de website inschrijven. Een bemiddelingsmedewerker zal u de overeenkomsten toesturen en tevens verzoeken om een geldig ID bewijs, EHBO certificaat, VOG verklaring en Diploma. Na ontvangst van alle documenten zal de bemiddelingsmedewerker de bescheiden indienen bij de gemeente om het gewenste registratienummer te verkrijgen in het LRKP. (Landelijk register kinderopvang)

Hoe gaat overstappen naar gastouderbureau de Kleine Kroon in zijn werk?

Overstappen gaat snel en eenvoudig middels het wijzigingsformulier. U heeft alle bescheiden in een eerder stadium ingediend waarna uw huidig gastouderbureau voor de registratie in het LRKP heeft gezorgd. Met het wijzigingsformulier geeft u alleen nog even aan dat u van gastouderbureau veranderd.

Wat kost het om mij als gastouder bij GOB de Kleine Kroon in te schrijven?

Het inschrijven als vraagouder (en gastouder) kost u niets. U kunt ten alle tijden contact met ons opnemen om uw vragen omtrent het gastouderopvang te stellen. Wij helpen u graag verder.

Welke kosten worden door het GOB de Kleine Kroon gerekend?

Wij reken aan u de maandelijkse bureaukosten vanaf € 24.95 en de jaarlijkse inspectiekostenkosten van € 79,95 voor de door de overheid verplichte risico inventarisatie. De bureaukosten zult u maandelijks op de factuur terugvinden met daarnaast de gewerkte uren van de gastouder. 

Wij zoeken een gastouder, helpen jullie met het bemiddelen tussen vraag ,- en gastouders?

Ja, u kunt zich ook bij ons inschrijving indien u op zoekt bent naar een gastouder. Wij zoeken voor u naar een geschikte gastouder.

Hoe lang duurt het voordat een inschrijving compleet is?

Wij streven ernaar een inschrijving z.s.m. te laten verlopen maar indien de opvang vanaf nul moet worden opgericht dan moet u rekening houden met een 2 weken looptijd voor het aanvragen van een VOG en termijn van 10 weken voor het verkrijgen van het registratienummer in het LKRP. 

Heb ik recht op kinderopvangtoeslag?

De vraag of u recht heeft op kinderopvangtoeslag en hoeveel hangt af van het aantal kinderen en uw (gezamenlijk)inkomen. U leest hierover alles op de website van de belastingdienst onder het kopje Kinderopvangtoeslag.

Kan ik met terugwerkende kracht kinderopvangtoeslag krijgen?

Ja u kunt met terugwerkende kracht kinderopvangtoeslag krijgen. Echter de datum van inschrijving in het LKRP is leidend. Heeft u en uw gastouder dus nog een inschrijving in het LKRP nodig, houd u er dan rekening mee dat over de periode voorafgaand aan de inschrijving u geen toeslag kunt ontvangen.

Wat is het verschil tussen dienstverlening aan huis en personeel aan huis?

Er is sprake van dienstverlening aan huis indien er voor maximaal 3 dagen terugkerend werk wordt verricht voor het huishouden. Oppassen valt daar eveneens onder. De regeling maakt het gemakkelijk iemand in te huren. Er hoeft geen loonbelasting en premie volks, werknemersverzekeringen te worden betaald . Indien de oppastijd vanaf 4 dagen plaats vind is sprake van personeel aan huis en is de verplichting van een loonadministratie en betalen van loonbelasting en premie volks, werknemersverzekeringen er wel. Tenzij uw gastouder als zelfstandige wordt aangemerkt door de belastingdienst.

Geldt de regeling dienstverlening aan huis ook ingeval de opvang bij de gastouder thuis plaats vind?

Ja ook indien de regeling plaats vind bij de gastouder thuis zou de regeling dienstverlening aan huis voor uw situatie kunnen gelden.

Is de gastouder verzekerd voor de ziektewet en werkloosheidswet?

Uw gastouder heeft recht op ziektewet, WIA en WW indien sprake is van een dienstverband personeel aan huis. De kosten van deze verzekeringen worden ingehouden op het bruto salaris van de gastouder. De gastouder kan zich verzekeren voor deze uitkeringen bij het UWV

Kan ik de overeenkomst met mijn gastouder gewoon opzeggen?

Indien sprake is van een verhouding dienstverlening aan huis kan het contact worden opgezegd rekening houdend met een opzegtermijn.

Wat is een gemiddeld uurloon voor gastouderschap?

Het gemiddeld uurtarief van gastouderschap bij de vraagouder thuis bedraagt tussen de  € 10 en € 15 per uur. Een gastouder die gastopvang aanbiedt in zijn eigen woning verdient gemiddeld tussen de € 4 en € 8 per uur per kind. 

Heeft onze gastouder recht op vakantiegeld en uitbetaling bij ziekte?

Ja de gastouder heeft ten allen tijde recht op een minimum loon, 8% vakantietoeslag, doorbetaalde vakantiedagen, 6 weken loonbetaling bij ziekte en verlof volgens de wet arbeid en zorg.  

Mijn gastouder werkt als zelfstandige. Hoe kan ik controleren of er geen verplichting geldt voor het afdragen loonbelasting en premies volks,-werknemersverzekeringen?

Afhankelijk van de situatie vragen wij de gastouder om het aanleveren van een VAR verklaring (verklaring arbeidsrelatie). Met deze VAR verklaring geeft de belastingdienst duidelijkheid op de vraag of van u wordt verwacht loonbelasting en premie volks,- werknemersverzekeringen te betalen.

Indien nodig kan GOB De Kleine Kroon de loonadministratie voor de gastouder verzorgen?

Ja indien sprake is van de situatie dat u als vraagouder een loonadministratie dient te verzorgen dat zouden wij dat voor u uit handen kunnen nemen. 

Welke documenten heeft een gastouder nodig?

Een gastouder dient in het bezit te zijn van een gastouderdiploma of gelijkwaardig diploma. Daarnaast zal een verklaring omtrent gedrag van niet ouder dan  2 maanden, een diploma EHBO en geldig legitimatie bewijs moeten worden overhandigd. Wij helpen uw gastouder graag verder in het verkrijgen van de benodigde documenten. 

Kan GOB De Kleine kroon helpen met het verkrijgen van de juiste diploma’s en kwalificaties?

Als gastouderbureau helpt de Kleine Kroon u bij het verkrijgen van de juiste diploma’s en kwalificaties. Wij beoordelen samen met u of het vereiste niveau gehaald is en helpen u met ondersteunende alternatieven. 

Welke verzekering(en) heeft een gastouder nodig en hoe is gastouderbureau de Kleine Kroon verzekerd?

Afhankelijk van de arbeidsrelatie die is aangegaan is een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven dan wel particulieren noodzakelijk (AVB of AVP).Wij vragen onze gastouders op welke manier zij hun aansprakelijkheidsverzekering hebben georganiseerd. Daarnaast heeft  gastouderbureau De Kleine Kroon een collectieve aansprakelijkheidsverzekering waar alle gastouders  werkend namens de Kleine Kroon onder vallen.

Is het verstandig een extra ongevallen verzekering af te sluiten?

Ja, als gezin is het altijd verstandig een (gezins,-)ongevallenverzekering af te sluiten. Een ongevallen verzekering keert een vooraf gekozen bedrag uit ingeval van letselschade.  Tijdens de inschrijvingsprocedure bij ons gastouderbureau ontvangt u van ons informatie over het afsluiten van deze ongevallenverzekering. Het is verstandig u hierin te verdiepen maar er is geen verplichting.

Valt tijdens gastouderopvang een ongeluk tijdens het rijden in een auto onder de standaard AVP of AVB dekking?

Nee, een inzittenden verzekering valt niet standaard onder de dekking van de AVP of AVB en dus zal per geval moeten worden beoordeeld of het bijverzekeren op dit punt valt aan te bevelen. Voorafgaand aan de gastouderopvang zal deze vraag moeten worden beantwoord.

Kinderopvangtoeslag tijdens vakantieweken

Let op! In de 4 doorbetaalde vakantieweken en de 6 weken doorbetaling tijdens ziekte van de gastouder vindt er geen opvang plaats. U bent echter wel verplicht om het salaris van uw gastouder door te betalen. Dit is conform de regeling ‘Dienstverlening aan huis’ en de regeling ‘Personeel aan huis’.

Het is nog niet met zekerheid te zeggen dat u ook over deze kosten recht zult hebben op kinderopvangtoeslag. Hierover is de Brancheorganisatie Kinderopvang nog over in overleg met het ministerie en de Belastingdienst. Zodra hier meer duidelijkheid over bestaat, zullen wij u hierover nader informeren.

Veel gestelde vragen vraagouders

.

Wij hebben een gastouder maar deze staat nog nergens ingeschreven, hoe gaat het vanaf hier in zijn werk?

U en de gastouder kunnen zich direct bij ons op de website inschrijven. Een bemiddelingsmedewerker zal u de overeenkomsten toesturen en tevens verzoeken om een geldig ID bewijs, EHBO certificaat, VOG verklaring en Diploma. Na ontvangst van alle documenten zal de bemiddelingsmedewerker de bescheiden indienen bij de gemeente om het gewenste registratienummer te verkrijgen in het LRKP. (Landelijk register kinderopvang)

Hoe gaat overstappen naar gastouderbureau de Kleine Kroon in zijn werk?

Overstappen gaat snel en eenvoudig middels het wijzigingsformulier. U heeft alle bescheiden in een eerder stadium ingediend waarna uw huidig gastouderbureau voor de registratie in het LRKP heeft gezorgd. Met het wijzigingsformulier geeft u alleen nog even aan dat u van gastouderbureau veranderd.

Wat kost het om mij als gastouder bij GOB de Kleine Kroon in te schrijven?

Het inschrijven als vraagouder (en gastouder) kost u niets. U kunt ten alle tijden contact met ons opnemen om uw vragen omtrent het gastouderopvang te stellen. Wij helpen u graag verder.

Welke kosten worden door het GOB de Kleine Kroon gerekend?

Wij reken aan u de maandelijkse bureaukosten vanaf € 24.95 en de jaarlijkse inspectiekostenkosten van € 79,95 voor de door de overheid verplichte risico inventarisatie. De bureaukosten zult u maandelijks op de factuur terugvinden met daarnaast de gewerkte uren van de gastouder. 

Wij zoeken een gastouder, helpen jullie met het bemiddelen tussen vraag ,- en gastouders?

Ja, u kunt zich ook bij ons inschrijving indien u op zoekt bent naar een gastouder. Wij zoeken voor u naar een geschikte gastouder.

Hoe lang duurt het voordat een inschrijving compleet is?

Wij streven ernaar een inschrijving z.s.m. te laten verlopen maar indien de opvang vanaf nul moet worden opgericht dan moet u rekening houden met een 2 weken looptijd voor het aanvragen van een VOG en termijn van 10 weken voor het verkrijgen van het registratienummer in het LKRP. 

Heb ik recht op kinderopvangtoeslag?

De vraag of u recht heeft op kinderopvangtoeslag en hoeveel hangt af van het aantal kinderen en uw (gezamenlijk)inkomen. U leest hierover alles op de website van de belastingdienst onder het kopje Kinderopvangtoeslag.

Kan ik met terugwerkende kracht kinderopvangtoeslag krijgen?

Ja u kunt met terugwerkende kracht kinderopvangtoeslag krijgen. Echter de datum van inschrijving in het LKRP is leidend. Heeft u en uw gastouder dus nog een inschrijving in het LKRP nodig, houd u er dan rekening mee dat over de periode voorafgaand aan de inschrijving u geen toeslag kunt ontvangen.

Wat is het verschil tussen dienstverlening aan huis en personeel aan huis?

Er is sprake van dienstverlening aan huis indien er voor maximaal 3 dagen terugkerend werk wordt verricht voor het huishouden. Oppassen valt daar eveneens onder. De regeling maakt het gemakkelijk iemand in te huren. Er hoeft geen loonbelasting en premie volks, werknemersverzekeringen te worden betaald . Indien de oppastijd vanaf 4 dagen plaats vind is sprake van personeel aan huis en is de verplichting van een loonadministratie en betalen van loonbelasting en premie volks, werknemersverzekeringen er wel. Tenzij uw gastouder als zelfstandige wordt aangemerkt door de belastingdienst.

Geldt de regeling dienstverlening aan huis ook ingeval de opvang bij de gastouder thuis plaats vind?

Ja ook indien de regeling plaats vind bij de gastouder thuis zou de regeling dienstverlening aan huis voor uw situatie kunnen gelden.

Is de gastouder verzekerd voor de ziektewet en werkloosheidswet?

Uw gastouder heeft recht op ziektewet, WIA en WW indien sprake is van een dienstverband personeel aan huis. De kosten van deze verzekeringen worden ingehouden op het bruto salaris van de gastouder. De gastouder kan zich verzekeren voor deze uitkeringen bij het UWV

Kan ik de overeenkomst met mijn gastouder gewoon opzeggen?

Indien sprake is van een verhouding dienstverlening aan huis kan het contact worden opgezegd rekening houdend met een opzegtermijn.

Wat is een gemiddeld uurloon voor gastouderschap?

Het gemiddeld uurtarief van gastouderschap bij de vraagouder thuis bedraagt tussen de  € 10 en € 15 per uur. Een gastouder die gastopvang aanbiedt in zijn eigen woning verdient gemiddeld tussen de € 4 en € 8 per uur per kind. 

Heeft onze gastouder recht op vakantiegeld en uitbetaling bij ziekte?

Ja de gastouder heeft ten allen tijde recht op een minimum loon, 8% vakantietoeslag, doorbetaalde vakantiedagen, 6 weken loonbetaling bij ziekte en verlof volgens de wet arbeid en zorg.  

Mijn gastouder werkt als zelfstandige. Hoe kan ik controleren of er geen verplichting geldt voor het afdragen loonbelasting en premies volks,-werknemersverzekeringen?

Afhankelijk van de situatie vragen wij de gastouder om het aanleveren van een VAR verklaring (verklaring arbeidsrelatie). Met deze VAR verklaring geeft de belastingdienst duidelijkheid op de vraag of van u wordt verwacht loonbelasting en premie volks,- werknemersverzekeringen te betalen.

Indien nodig kan GOB De Kleine Kroon de loonadministratie voor de gastouder verzorgen?

Ja indien sprake is van de situatie dat u als vraagouder een loonadministratie dient te verzorgen dat zouden wij dat voor u uit handen kunnen nemen. 

Welke documenten heeft een gastouder nodig?

Een gastouder dient in het bezit te zijn van een gastouderdiploma of gelijkwaardig diploma. Daarnaast zal een verklaring omtrent gedrag van niet ouder dan  2 maanden, een diploma EHBO en geldig legitimatie bewijs moeten worden overhandigd. Wij helpen uw gastouder graag verder in het verkrijgen van de benodigde documenten. 

Kan GOB De Kleine kroon helpen met het verkrijgen van de juiste diploma’s en kwalificaties?

Als gastouderbureau helpt de Kleine Kroon u bij het verkrijgen van de juiste diploma’s en kwalificaties. Wij beoordelen samen met u of het vereiste niveau gehaald is en helpen u met ondersteunende alternatieven. 

Welke verzekering(en) heeft een gastouder nodig en hoe is gastouderbureau de Kleine Kroon verzekerd?

Afhankelijk van de arbeidsrelatie die is aangegaan is een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven dan wel particulieren noodzakelijk (AVB of AVP).Wij vragen onze gastouders op welke manier zij hun aansprakelijkheidsverzekering hebben georganiseerd. Daarnaast heeft  gastouderbureau De Kleine Kroon een collectieve aansprakelijkheidsverzekering waar alle gastouders  werkend namens de Kleine Kroon onder vallen.

Is het verstandig een extra ongevallen verzekering af te sluiten?

Ja, als gezin is het altijd verstandig een (gezins,-)ongevallenverzekering af te sluiten. Een ongevallen verzekering keert een vooraf gekozen bedrag uit ingeval van letselschade.  Tijdens de inschrijvingsprocedure bij ons gastouderbureau ontvangt u van ons informatie over het afsluiten van deze ongevallenverzekering. Het is verstandig u hierin te verdiepen maar er is geen verplichting.

Valt tijdens gastouderopvang een ongeluk tijdens het rijden in een auto onder de standaard AVP of AVB dekking?

Nee, een inzittenden verzekering valt niet standaard onder de dekking van de AVP of AVB en dus zal per geval moeten worden beoordeeld of het bijverzekeren op dit punt valt aan te bevelen. Voorafgaand aan de gastouderopvang zal deze vraag moeten worden beantwoord.

Kinderopvangtoeslag tijdens vakantieweken

Let op! In de 4 doorbetaalde vakantieweken en de 6 weken doorbetaling tijdens ziekte van de gastouder vindt er geen opvang plaats. U bent echter wel verplicht om het salaris van uw gastouder door te betalen. Dit is conform de regeling ‘Dienstverlening aan huis’ en de regeling ‘Personeel aan huis’.

Het is nog niet met zekerheid te zeggen dat u ook over deze kosten recht zult hebben op kinderopvangtoeslag. Hierover is de Brancheorganisatie Kinderopvang nog over in overleg met het ministerie en de Belastingdienst. Zodra hier meer duidelijkheid over bestaat, zullen wij u hierover nader informeren.

Veel gestelde vragen gastouders

Welke documenten heb ik nodig om gastouder te worden?

Als je gastouder wilt worden dan dien je in het bezit te zijn van een gastouderdiploma of gelijkwaardig diploma. Je dient in het bezit te zijn van een verklaring omtrent gedrag van niet ouder dan  2 maanden.  Daarnaast zal je worden gevraagd naar een diploma EHBO en geldig legitimatie bewijs.

Hoelang duurt een opleiding tot gastouder en wie betaald deze voor mij?

Er zijn meerdere mogelijkheden indien je een diploma als gastouder wilt halen.  Afhankelijk van je keuze dien je rekening te houden met een opleidingsduur van maximaal 8 weken.  De opleidingskosten dien je zelf te betalen. Wij kunnen je als gastouderbureau wel helpen in je opleidingskeuze.

Hoe vraag ik een VOG (verklaring omtrent gedrag) aan en worden deze kosten vergoed?

Wil je een verklaring omtrent gedrag aanvragen dan verzorgen wij voor je het aanvraagformulier. Deze dien je dan zelf bij je gemeente in te dienen. De kosten voor de aanvraag van het VOG worden niet door het gastouderbureau vergoed.

Ik heb een EHBO certificaat van 1 jaar geleden, is deze nog geldig?

Tegenwoordig zijn de meeste EHBO certificaten 2 jaar geldig. Voor elk certificaat voeren wij een geldigheidsdatum in. Voor het aflopen van de geldigheidsdatum dient de gastouder een opfriscursus te volgen. 

Kan ik bij meerdere gastouderbureaus staan ingeschreven?

Ja, je kunt jezelf bij meerdere gastouderbureaus aanmelden. Het is dan ook goed mogelijk dat de oppas voor verschillende vraagouders via meer dan 1 gastouderbureau verloopt.

Wat kost het om mij als gastouder bij GOB de Kleine Kroon in te schrijven?

Het inschrijven als gastouder (en vraagouder) kost u niets. U kunt ten alle tijden contact met ons opnemen om uw vragen omtrent het gastouderschap te stellen. Wij helpen u graag verder.

Welke verzekering heb ik nodig als gastouder?

Als gastouder dien je in het bezit te zijn van een aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP). Maar indien je als zelfstandig ondernemer je werkzaamheden als gastouder verricht dan is een AVP niet toereikend maar dien je in het bezit te zijn van een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven. Als gastouderbureau heeft de Kleine Kroon een collectieve aansprakelijkheidsverzekering voor gastouders afgesloten. Neem contact met ons op om te bepalen of het afsluiten van een verzekering voor jou nog van toepassing is.

Moet ik als gastouder loonbelasting en premies volks,- & werknemersverzekeringen afdragen.

Het werk als gastouder kun je doen als zelfstandig ondernemer of in loondienst via de regeling personeel aan huis of tot slot via de regeling dienstverlening aan huis. Alleen wanneer je in loondienst werkt zullen loonbelasting en premies volks, werknemersverzekeringen op je salaris worden ingehouden. In alle overige gevallen dien je dit zelf aan te geven bij je aangifte inkomsten belasting

Ik heb geen LKRP nummer wie vraag deze voor mij aan?

Als gastouderbureau vragen wij het LKRP voor je aan. Samen met alle noodzakelijk aan te leveren bescheiden dienen wij voor jou de aanvraag in bij de gemeente. De beslissingstermijn kan tot 10 weken duren. Wij zullen geregeld met de gemeente en GG&GD contact opnemen om de status van de aanvraag te volgen.

Wie betaald mijn salaris?

Het gastouderbureau betaald elke maand het uw salaris. Maandelijks zullen de gewerkte uren geaccordeerd worden door de vraagouder. Indien akkoord dan verstuurd GOB de Kleine Kroon een factuur voor de gemaakte uren en het afgesproken tarief. Nadat wij deze rekening betaald hebben gekregen zullen wij tot uitkeren van het (gastouder)salaris overgaan. 

Heeft een gastouder recht op vakantiegeld en uitbetaling bij ziekte?

Ja de gastouder heeft ten allen tijde recht op een minimum loon, 8% vakantietoeslag, doorbetaalde vakantiedagen, 6 weken loonbetaling bij ziekte en verlof volgens de wet arbeid en zorg.  

Wat verdient een gastouder?

Het gemiddeld uurtarief van gastouderschap bij de vraagouder thuis bedraagt tussen de  € 10 en € 15 per uur. Een gastouder die gastopvang aanbiedt in zijn eigen woning verdient gemiddeld tussen de € 4 en € 8 per uur per kind. 

Veel gestelde vragen gastouders

Welke documenten heb ik nodig om gastouder te worden?

Als je gastouder wilt worden dan dien je in het bezit te zijn van een gastouderdiploma of gelijkwaardig diploma. Je dient in het bezit te zijn van een verklaring omtrent gedrag van niet ouder dan  2 maanden.  Daarnaast zal je worden gevraagd naar een diploma EHBO en geldig legitimatie bewijs.

Hoelang duurt een opleiding tot gastouder en wie betaald deze voor mij?

Er zijn meerdere mogelijkheden indien je een diploma als gastouder wilt halen.  Afhankelijk van je keuze dien je rekening te houden met een opleidingsduur van maximaal 8 weken.  De opleidingskosten dien je zelf te betalen. Wij kunnen je als gastouderbureau wel helpen in je opleidingskeuze.

Hoe vraag ik een VOG (verklaring omtrent gedrag) aan en worden deze kosten vergoed?

Wil je een verklaring omtrent gedrag aanvragen dan verzorgen wij voor je het aanvraagformulier. Deze dien je dan zelf bij je gemeente in te dienen. De kosten voor de aanvraag van het VOG worden niet door het gastouderbureau vergoed.

Ik heb een EHBO certificaat van 1 jaar geleden, is deze nog geldig?

Tegenwoordig zijn de meeste EHBO certificaten 2 jaar geldig. Voor elk certificaat voeren wij een geldigheidsdatum in. Voor het aflopen van de geldigheidsdatum dient de gastouder een opfriscursus te volgen. 

Kan ik bij meerdere gastouderbureaus staan ingeschreven?

Ja, je kunt jezelf bij meerdere gastouderbureaus aanmelden. Het is dan ook goed mogelijk dat de oppas voor verschillende vraagouders via meer dan 1 gastouderbureau verloopt.

Wat kost het om mij als gastouder bij GOB de Kleine Kroon in te schrijven?

Het inschrijven als gastouder (en vraagouder) kost u niets. U kunt ten alle tijden contact met ons opnemen om uw vragen omtrent het gastouderschap te stellen. Wij helpen u graag verder.

Welke verzekering heb ik nodig als gastouder?

Als gastouder dien je in het bezit te zijn van een aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP). Maar indien je als zelfstandig ondernemer je werkzaamheden als gastouder verricht dan is een AVP niet toereikend maar dien je in het bezit te zijn van een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven. Als gastouderbureau heeft de Kleine Kroon een collectieve aansprakelijkheidsverzekering voor gastouders afgesloten. Neem contact met ons op om te bepalen of het afsluiten van een verzekering voor jou nog van toepassing is.

Moet ik als gastouder loonbelasting en premies volks,- & werknemersverzekeringen afdragen.

Het werk als gastouder kun je doen als zelfstandig ondernemer of in loondienst via de regeling personeel aan huis of tot slot via de regeling dienstverlening aan huis. Alleen wanneer je in loondienst werkt zullen loonbelasting en premies volks, werknemersverzekeringen op je salaris worden ingehouden. In alle overige gevallen dien je dit zelf aan te geven bij je aangifte inkomsten belasting

Ik heb geen LKRP nummer wie vraag deze voor mij aan?

Als gastouderbureau vragen wij het LKRP voor je aan. Samen met alle noodzakelijk aan te leveren bescheiden dienen wij voor jou de aanvraag in bij de gemeente. De beslissingstermijn kan tot 10 weken duren. Wij zullen geregeld met de gemeente en GG&GD contact opnemen om de status van de aanvraag te volgen.

Wie betaald mijn salaris?

Het gastouderbureau betaald elke maand het uw salaris. Maandelijks zullen de gewerkte uren geaccordeerd worden door de vraagouder. Indien akkoord dan verstuurd GOB de Kleine Kroon een factuur voor de gemaakte uren en het afgesproken tarief. Nadat wij deze rekening betaald hebben gekregen zullen wij tot uitkeren van het (gastouder)salaris overgaan. 

Heeft een gastouder recht op vakantiegeld en uitbetaling bij ziekte?

Ja de gastouder heeft ten allen tijde recht op een minimum loon, 8% vakantietoeslag, doorbetaalde vakantiedagen, 6 weken loonbetaling bij ziekte en verlof volgens de wet arbeid en zorg.  

Wat verdient een gastouder?

Het gemiddeld uurtarief van gastouderschap bij de vraagouder thuis bedraagt tussen de  € 10 en € 15 per uur. Een gastouder die gastopvang aanbiedt in zijn eigen woning verdient gemiddeld tussen de € 4 en € 8 per uur per kind.